Contact:

  DGAdvies

Daaf de Groote
Hoge Boeschoterweg 9
3886 PP  Garderen

» Klik hier voor de contactpagina.Foto: Gnoes en Zebra’s zijn een goed voorbeeld van goede samenwerking: de één eet het lange gras, de ander het korte.
Zebra’s kunnen goed zien, Gnoes kunnen goed horen; samen vormen zij een hechte groep waardoor ze minder kans lopen aangevallen te worden door roofdieren.

Interim management

Het kan voorkomen dat je binnen een (semi-)overheidsorganisatie voor situaties komt te staan, waarbij er tijdelijk in management moet worden voorzien. Dit kan komen door onvoorziene omstandigheden (ziekte, vertrek, langdurige afwezigheid).

Het kan zijn dat er een reorganisatie op stapel staat of op gang is gebracht en het wenselijk is eerst de reorganisatie af te ronden en gebruik te maken van een ervaren interim manager die een zinvolle bijdrage kan leveren aan het proces.

Herindelingen zijn veranderingen die dikwijls gepaard gaan met veel onzekerheid en vertrekkende medewerkers en management. In de periode voor een herindeling mogen vacatures vaak niet worden ingevuld. Tijdelijke invulling van die (lijn-)managementrollen door ervaren interim management, betekent een oplossing voor het (acute) vacatureprobleem. DGAdvies kan vanuit ervaring een bijdrage leveren aan het draaiende houden van de organisatie én het herindelingproces.

Vanuit een jarenlange ervaring is DGAdvies in staat in deze situaties een passende oplossing te bieden:
Interim management afgestemd op de situatie (situationeel leiderschap)
Mensgerichte aanpak (vanuit de gedachte dat je zonder je medewerkers niets bereikt)
Ervaring bij zowel reorganisaties als herindelingen
Oprechte belangstelling voor het wel en wee van medewerkers en collega leidinggevenden

ga naar www.i-quip.nl
© 1999 -