Contact:

  DGAdvies

Daaf de Groote
Hoge Boeschoterweg 9
3886 PP  Garderen

» Klik hier voor de contactpagina.Foto: Ontwikkelen voor nu, morgen en de (verre) toekomst (Machu Picchu)

Projectmanagement

Nieuwbouwprojecten zijn vaak de trots van een gemeente. Zonder uitzondering zijn de plannen voor eigentijdse woonwijken, landschap - of structuurplannen, of een bedrijfsterrein het resultaat van het streven naar kwaliteit en gezonde ambities. Dat wil nog niet zeggen dat iedere inwoner het er mee eens hoeft te zijn. Daarvoor zijn de belangen vaak te groot, en niet zelden tegengesteld. Een en ander vraagt om een zorgvuldige werkwijze die begint bij een toekomstvisie en niet bij de presentatie van een voldongen plan of project.

Daaf de Groote weet dergelijke projecten tot een goed einde te brengen, zonder onderweg kwaliteit te verliezen. 'Het overbruggen van tegenstellingen begint met goed luisteren en gebruik maken van je intuïtie. Dat betekent de bereidheid werkelijk open gesprekken te durven voeren met alle belanghebbenden. Zonder trucjes om zaken naar je hand te zetten maar vanuit oprechte nieuwsgierigheid. Zo creëer je haast vanzelf de eenmalige kansen die een proces verder zullen brengen en vaak verbeteringen betekenen' aldus Daaf.

Door kennis van Ruimtelijke processen, een civieltechnische en bouwkundige achtergrond met langdurige ervaring op die werkgebieden én (project)management, is DGAdvies in staat leiding te geven aan projecten, zonder de inhoud in te gaan maar wel met kennis van de inhoud.

DGAdvies is betrokken (geweest) bij o.a.:
Vernieuwing buitenhaven Garderen
Een aantal integrale nieuwbouwprojecten (woningbouw)
Opzetten van een toekomstvisie

ga naar www.i-quip.nl
© 1999 -